Masáže a cenník

Manuálnou masážou rozumieme všetky druhy masáže, pri ktorých mechanické podnety robí masér – fyzioterapeut rukou.

Patrí sem klasická masáž, reflexná masáž, masáž vnútorných orgánov, športová masáž, lymfodrenážna masáž a masáž kozmetická.

Moje Služby

  • Zabezpečujem kvalifikované konzultácie, poradenstvo
  • Možnosť využit čerpanie služieb vrámci sociálneho fondu
  • Možnosť zakúpiť darčekové poukážky
  • Zľavy pre firemnú klientelu podľa dohody
Termín pre akútne bolestivé stavy mimo poradia – 100€
Prvý vstup s vyšetrením a terapiou – 70 eur

Chiropraxia -mobilizačné techniky

Je terapeutická metóda zameraná na opätovné získanie pohyblivosti kĺbnych a tkanivových spojení ktoré po diagnostike klienta vykoná chiropraktik -osteopat.

Terapia je veľmi špecifická a je nutné posudzovať každý stav individuálne, cieľom je odstránenie posunov či blokov vznikajúcich dnešným životným štýlom príp. športovou aktivitou.

Cenník chiropraxie:
60 minút – 60€


Fyzioterapia, rehabilitácia

Zhodnotenie stavu na základe dostupných materiálov, vyšetrení a diagnostiky, zostavenie rehabilitačného programu, stanovenie reálnych krátkodobých cieľov. Rehabilitačný program je navrhnutý prísne individuálne podľa konkrétneho stavu klienta a jeho diagnóz.

Cenník – Fyzioterapia, rehabilitácia:
60 minút – 60€


Klasická masáž

Môžeme ju definovať ako systém masážnych hmatov, ktoré s liečebným zameraním vykonáva masér na tele chorého. Opakovaním masáže v sérii sa dosahuje daný liečebný zámer. Vždy sa aplikuje na zníženie trenia masážna emulzia, olej prípadne gél.

Cenník – klasické masáže:
60 minút – 60€


Reflexná masáž

Jej technika je odvodená z klasickej masáže. Vykonáva sa v zásade na sucho bez kontaktnej – zvlhčujúcej látky. Účinok reflexnej masáže dosahujeme masírovaním reflexných zmien v tkanivách, ktoré sú dosiahnuteľné z povrchu tela, požadovaný efekt docielime pôsobením na zmeny, ktoré vznikli a pretrvávajú po rozličných chorobách.

Cenník – reflexné masáže:
60 minút – 60€


Športová masáž

Je taktiež odvodená z klasickej masáže. Prevádza sa pred alebo po športovom výkone, má charakter povzbudivý zahrievací pred výkonom, po výkone relaxačný utlmujúci. Prevádza sa rýchlejšie a agresívnejšie ako iné druhy masáže.

Cenník – športové masáže:
60 minút – 60€


Vyšetrenie, diagnostika

Komplexné vyšetrenie pacienta po fyzickej stránke meranie pohybových rozsahov končatín a skeletu a po neurologickej stránke bez prístrojov ideálne je dostaviť sa so zdravotnou kartou ,staršie zdravotné správy, diagnózy, rtg snímky, je vhodné si robiť poznámky o problémoch ,často pre Vás nepodstatná informácia môže mať rozhodujúci význam.

Cenník – Vyšetrenie, diagnostika:

Pre každého nového klienta zdarma v rámci prvého vstupu.


Storno poplatok – v prípade nezrušenia termínu do 24 hodín – 30,00 €.